OSZCZĘDZANIE – Jak i gdzie oszczędzać pieniądze?

Jak oszczędzać pieniądze

Zapewne każdy z nas lubi mieć nieco więcej pieniędzy, niż jest w danym momencie potrzebne. Gdy zauważymy, że posiadamy takową nadwyżkę finansową, pojawia się pytanie: gdzie ulokować oszczędności? Zamiast chować pieniądze do szkatułki, warto poszukać alternatywy, w której nasze pieniądze pracują i pomnażają oszczędności. Często pojawiają się dobre promocje bankowe na wyższe oprocentowanie.

Lokaty i konta oszczędnościowe 2024

Jednym z pomysłów, który jako pierwszy przychodzi do głowy, jest otwarcie lokaty lub konta oszczędnościowego. Banki coraz chętniej poszerzają swoją ofertę – od lokat walutowych, gdzie inwestujemy w funty, euro lub dolary, aż do lokat terminowych, w których z góry znamy czas zamrożenia kapitału. Takie rozwiązanie jest bezpieczne, o ile instytucja finansowa posiada certyfikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Taki gwarant stanowi, że nawet w przypadku upadłości banku, wypłacone zostaną nam zainwestowane środki w 100% do odpowiednika 100000 Euro. Nieco ciemniejszą stroną medalu jest niska stopa zwrotu zamrożonego kapitału. Oprocentowanie standardowe w większości banków waha się od 0, 5 do 1% w skali roku. Oznacza to, że za każde 100000 zł oszczędności bank wypłaci nam rocznie około 50-100 zł brutto.
Obligacje – papiery wartościowe

Kolejną opcją jest inwestycja w obligacje, zarówno te emitowane przez Skarb Państwa, jak i przedsiębiorców. Obligacje to papier wartościowy, który potwierdza zaciągnięcie długu emitenta (podmiot oferujący obligacje) u obligatariusza (kupców papierów wartościowych). „Spłacenie” długu następuje w momencie wykupu obligacji, a okres wykupu jest ustalany odgórnie i nieprzekraczalnie przez emitenta. Zaletą jest wyższe oprocentowanie niż w przypadku obligacji przy relatywnie wysokim poziomie bezpieczeństwa. Wadą zaś jest długi okres zamrożenia kapitału – od roku do nawet 12 lat. Należy też wziąć pod uwagę ryzyko – choć niewielkie, to nieodzownie związane z każdym papierem wartościowym. Najbezpieczniejszą opcją jest zakup obligacji skarbowych, w których oprocentowanie waha się od 1,2% do 2,5% w skali roku, w zależności od okresu zamrożenia kapitału. Przy zakupie obligacji korporacyjnych należy przyjrzeć się stabilności finansowej podmiotu i postępować zgodnie z regułą „im wyższe oprocentowanie, tym wyższe ryzyko”.

Oszczędności - Jak oszczędzać pieniądze

Cenne kruszce – złoto

Jeżeli poszukujemy inwestycji, której nie straszne jest ani widmo bankructwa banków, ani hiperinflacja, najlepszym rozwiązaniem będą cenne kruszce. Najczęstszym wyborem w tej kategorii będzie złoto – metal ceniony w każdym zakątku świata, przybierającym różne formy. Nie trzeba mieć minimalnego kapitału, by zainwestować w złoto: możemy zakupić sztaby próby 999 o różnej wadze. Ceny najmniejszych sztab zaczynają się od 45 PLN, lecz im większa waga jednej sztabki, tym korzystniejsza cena w przeliczeniu na kilogram kruszcu. Złote monety, medale pamiątkowe czy biżuteria może również okazać się rewelacyjną inwestycją i jednocześnie stanowić fantastyczny podarunek. Przy swoich superlatywach należy pamiętać, że i cena złota może się różnić w poszczególnych okresach czasu – szanse, że zyskamy dodatkowy kapitał są niemal identyczne, że niewielka część gotówki nam „ucieknie” przez utratę wartości.

Fundusze inwestycyjne i emerytalne

Ostatnią naszą propozycją jest uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych. Wyspecjalizowane podmioty, takie jak banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe oferują udział w zbiorowym inwestowaniu na giełdach papierów wartościowych. Takie inwestycje charakteryzują się zazwyczaj korzystniejszą ceną ze względu na „hurtowy” zakup akcji czy obligacji niż samodzielne inwestowanie. Jednocześnie, nad naszymi oszczędnościami czuwa cała rzesza analityków finansowych, maklerów giełdowych i brokerów, którzy mają zdecydowanie większą wiedzę na temat inwestycji od nas. Minusem jest oczywiście ryzyko, na które jednak możemy wpłynąć: akceptując mniejszy zysk, możemy zmniejszyć potencjalną stratę. Analogicznie – oczekując spektakularnych zysków i szybkiego pomnażania kapitału, musimy brać pod uwagę widmo utraty zdecydowanej większości oszczędności.

Poza tymi propozycjami istnieje szereg innych rozwiązań, które pozwalają nam na zagospodarowanie nadwyżki finansowej. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę zyski, których oczekujemy, możliwość ewentualnej straty pieniędzy oraz przede wszystkim – bezpieczeństwo podmiotu, w którym deponujemy środki. Jeżeli odpowiemy sobie na powyższe kwestie, o wiele łatwiej będzie nam wybrać idealny dla nas sposób oszczędzania.